PRIVACYBELEID

1 ONS PRIVACYBELEID

1.1 Dit privacybeleid wordt uitgegeven uit naam van OSW Holding B.V., en haar dochterondernemingen OSW Netherlands B.V., OSW Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, One Stop Warehouse UK Limited, OSW Germany GmbH, OSW Italy S.r.l., OSW France SAS, OSW Sweden AB, OSW Operations Spain SL, hierna (“OSW”, “wij/we”, “ons”, of “onze”).

Als wij verwijzen naar OSW, wij/we, ons of onze, verwijzen wij daarmee naar de relevante entiteit binnen One Stop Warehouse die de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens zal zijn in de van toepassing zijnde omstandigheden, bijvoorbeeld omdat u een overeenkomst bent aangegaan met de relevante entiteit.

1.2 Wij streven ernaar uw privacy en persoonsgegevens te beschermen en respecteren, en zullen persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken op de manieren die hier beschreven staan en op manieren die in overeenstemming zijn met onze verplichtingen en uw rechten onder de geldende wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

1.3 Het doel van dit privacybeleid is u informatie geven over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken als u gebruikmaakt van onze producten of diensten (inclusief maar niet beperkt tot de promotie, inkoop, bestelling en levering van onze producten, oplossingen en ondersteunende diensten) en/of als u onze websites (inclusief subdomeinen van onze websites) bezoekt waar onze producten en diensten op beschikbaar zijn (“Platform”). Ons platform omvat de volgende websites:

(a) www.osw.energy;

(b) https://www.greendeal.com.au/;

(c) https://osw.energy/nl/;

(d) https://osw.energy/pl/;

(e) https://osw.energy/it/;

(f) https://osw.energy/fr/; and

(g) https://osw.energy/de/.

1.4 Dit privacybeleid geldt ongeacht vanaf waar u ons platform bezoekt en geldt ook voor alle gegevens die u verstrekt via ons platform, als u onze producten of diensten gebruikt of als u op een andere manier interactie met ons heeft.

1.5 Ons platform en onze producten en diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u geen gebruik van ons platform maken. Ons platform is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens gerelateerd aan kinderen.

1.6 Lees dit privacybeleid a.u.b. zorgvuldig door en vergewis u ervan dat u het begrijpt. Door gebruik te maken van ons platform en onze producten en diensten gaat u er akkoord mee gebonden te zijn aan dit privacybeleid en geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en openbaar maken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

1.7 Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, samen met eventuele andere privacyverklaringen die we van tijd tot tijd uitgeven als we uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent over hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op andere verklaringen en privacybeleidsvormen, en is niet bedoeld als vervanging van deze.

1.8 Verwijzingen naar “u” of “uw” hebben betrekking op u als indivu dat ons platform en onze producten of diensten gebruikt, of op andere wijze contact met ons heeft (namens uzelf of namens een ander individu of een andere organisatie).

2 WIE WIJ ZIJN EN HOE U CONTACT OPNEEMT

2.1 Dit platform wordt beheerd door One Stop Warehouse Pty Ltd, die optreedt als verwerker namens de OSW-entiteit waarmee u een contract bent aangegaan of zult aangaan.

2.2 Wij zijn gebonden aan de van toepassing zijnde wetten betreffende gegevensbescherming als het gaat om de omgang met en verzameling van uw persoonsgegevens.

2.3 Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid, waaronder eventuele verzoeken voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy.eu@osw.energy.

2.4 We hebben tevens Europese vertegenwoordigers aangewezen in Nederland, Polen, Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en België, die te bereiken zijn via: privacy.eu@osw.energy.

3 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U

3.1 Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over u waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

3.2 Persoonsgegevens omvatten de logische informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder logische informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatiemiddelen die kunnen worden gekoppeld aan dergelijke informatie om u te identificeren. Dat is exclusief gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

3.3 Afhankelijk van hoe u gebruikmaakt van onze producten, diensten of platform kunnen wij verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze hebben wij als volgt gegroepeerd:

(a) Identificatiegegevens zijn onder meer uw naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiemiddelen, en geslacht.

(b) Contactgegevens zijn onder meer woonadres, factuuradres, e-mailadres voor primaire en secundaire contacten, en telefoonnummers.

(c) Financiële gegevens zijn onder meer bank- en betaalkaartgegevens, waaronder creditcardnummer en -vervaldatum en veiligheidscode (CVC).

(d) Transactiegegevens zijn onder meer gegevens over betalingen die vanuit en naar u zijn gemaakt m.b.t. onze producten of diensten of ons platform.

(e) Technische gegevens zijn onder meer uw internetprotocoladres (IP), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug-intypes en -versies, bestuurssysteem en -platform, en overige technologie op apparaten die u gebruikt voor toegang tot ons platform.

(f) Profielgegevens zijn onder meer gegevens over uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

(g) Gebruiksgegevens omvat onder meer informatie over uw gebruik van ons platform en onze producten of diensten.

(h) Marketing- en communicatiegegevens zijn onder meer uw voorkeuren wat betreft het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren (bijvoorbeeld met betrekking tot onze externe partijen).

3.4 Gegevens speciale categorie omvat informatie over uw ras of etniciteit, gezondheid, hobby's, religieuze of politieke overtuigingen, seksleven, seksuele oriëntatie, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, en genetische en biometrische gegevens. Wij vragen u geen gegevens van de speciale categorie over u zelf en ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen. Als u er echter zelf voor kiest om dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken als u contact heeft met ons, geeft u ons uw expliciete toestemming om dergelijke gegevens over u te verwerken voor zover dit is toegestaan door de gegevensbeschermingswetten van Groot-Brittannië/EU (zoals van toepassing).

3.5 Het kan ook zijn dat wij samengevoegde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, verzamelen, gebruiken en delen voor welk doel dan ook. Samengestelde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet gezien als persoonsgegevens en zullen niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksinformatie samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een bepaalde functie op ons platform gebruikt. Als we samengevoegde gegevens echter combineren met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

4 ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Indien wij wettelijk of onder de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben, of na een dienst die ons is gevraagd aan u te leveren, uw persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens niet verstrekt als u erom wordt verzocht, kan het zijn dat wij niet in staat zijn om het geldende contract uit te voeren of het betreffende product/de betreffende dienst te leveren. In dat geval kan het zijn dat wij de overeenkomst die wij met u hebben moeten annuleren, maar wij zullen u op de hoogte stellen als dat het geval is.

5 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

5.1 We gebruiken verschillende manieren om gegevens van en over u te verzamelen, bijv. door:

(a) Directe interactie. U kunt ons uw persoonsgegevens geven door informatie op ons platform in te vullen, u te registreren voor een account op ons platform, een bestelling voor producten of diensten bij ons te plaatsen, formulieren of enquêtes in te vullen, u in te schrijven voor onze communicatie, met ons te corresponderen via telefoon of e-mail, of op andere wijze directe interactie met ons aan te gaan.

(b) Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als in interactie heeft met ons platform, kunnen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur en uw browse-acties en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens door gebruik te maken van cookies, server-logs en andere vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

(c) Externe partijen. Wij kunnen persoonsgegevens over u krijgen van verschillende externe partijen, zoals de partners waar wij regelmatig mee werken m.b.t. het beheren en bedienen van ons platform en het leveren van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld:

(i) We kunnen technische gegevens ontvangen van reclamenetwerken, zoekinformatiediensten en analytische diensten.

(ii) We kunnen contact-, financiële en transactiegegevens ontvangen van technische en betalingsverwerkingsdiensten waar we mee werken, inclusief (maar niet beperkt tot): Service Job-platform, Green Bid, Solar Panel Validation en merkpartners die zijn geïntegreerd in ons platform.

(iii) We kunnen klantenservicegegevens ontvangen in verband met onze IT-diensten die worden geleverd in combinatie met onze diensten.

(d) Publiekelijk beschikbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van publieke bronnen, inclusief maar niet beperkt tot openbaar beschikbare socialmedia-accounts, Companies House en wethandhavings- of overheidsinstanties in alle geldende rechtsgebieden.

6 DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken en verwerken als dat mag volgens de wet. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

(a) Als wij producten/diensten of informatie aan u moeten leveren om het contract uit te kunnen voeren dat wij zullen afsluiten of al hebben afgesloten met u.

(b) Als we een wettelijke of reglementaire verplichting hebben waar we aan moeten voldoen.

(c) Als dat nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overschrijden.

6.2 We vertrouwen doorgaans niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, m.u.v. de directe marketingcommunicatie van derden (zie clausule 7) en de verwerking van gegevens uit de speciale categorie die u heeft verstrekt (zie clausule 3.4).

6.3 Hieronder staat een beschrijving van de manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en van welke wettelijke basissen wij uitgaan en van welke niet. Waar van toepassing hebben wij tevens uiteengezet wat onze legitieme belangen zijn. Houd er rekening mee dat het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens voor meer dan één wettelijke basis verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken.

Soorten persoonsgegevens Waar wij uw persoonsgegevens voor gebruiken Onze redenen (wettelijke basissen)
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Profielgegevens
Om u als klant/gebruiker te kunnen registreren, om uw account aan te maken op ons platform en om na uw boeking van een demonstratie van een van onze producten/diensten met u te kunnen communiceren
 • Uitvoering van een contract met u
 • Noodzakelijk voor onze (en uw) legitieme belangen (bijvoorbeeld om u toegang te verlenen tot ons platform en de demonstraties die u heeft aangevraagd)
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Profielgegevens
 • Marketing- en communicatiegegevens
Voor het aanbieden en beheren van uw toegang tot ons platform en onze producten en diensten, waaronder het beheer van onze relatie met u (zoals u op de hoogte stellen over wijzigingen aan onze voorwaarden of ons privacybeleid, of u verzoeken een beoordeling achter te laten of mee te doen aan een enquête)
 • Uitvoering van een contract met u
 • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om onze dossiers actueel te houden en te bestuderen hoe ons platform wordt gebruikt)
 • Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen
  Informatie die via het kredietaanvraagformulier wordt verstrekt, waaronder:
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
Om uw kredietaanvraag te verwerken, inclusief het bekijken van uw kredietgegevens en kredietscore.
 • Uitvoering van een contract met u
 • Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u uw financiële verplichtingen aan ons kunt nakomen)
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen.
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Profielgegevens
 • Marketing- en communicatiegegevens
 • Technische gegevens
 • Gebruiksgegevens
Voor het personaliseren en op u aanpassen van uw ervaringen op ons platform (waaronder u suggesties geven en aanbevelingen doen over de producten/diensten die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw aankopen en activiteit), en om de effectiviteit van eventuele reclame die u van ons krijgt te evalueren en begrijpen
 • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om gebruikers/klanten een goede ervaring te kunnen bieden en om onze marketingstrategie te informeren)
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Transactiegegevens
 • Marketing- en communicatiegegevens
Voor het verwerken en leveren van uw bestellingen voor onze producten of diensten, waaronder het beheren van transactiekosten, het verwerken van betalingen of debietbetalingen voor kosten, en het innen/terugvorderen van geld dat u ons verschuldigd bent.
 • Uitvoering van een contract met u
 • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om schulden te innen) en voor uw legitieme belangen (bijvoorbeeld om het juiste product/de juiste dienst te ontvangen)
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Technische gegevens
Voor het beheren en beschermen van ons platform en ons bedrijf (m.i.v. probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, het valideren van frauduleuze transacties, ondersteuning, verslaggeving en het bewaren van gegevens)
 • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld voor het runnen van ons bedrijf, het bieden van administratie- en IT-diensten en netwerkbeveiliging)
 • Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Profielgegevens
 • Gebruiksgegevens
Om u zo goed mogelijk te woord te kunnen staan, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen.
 • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om u een goede service te kunnen bieden) en voor uw legitieme belangen (bijvoorbeeld om de juiste ondersteuning te krijgen)
 • Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Marketing- en communicatiegegevens
Om u per e-mail, post of een andere manier van informatie te voorzien die u heeft aangevraagd of waar u zich voor heeft aangemeld
 • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om een goede service te bieden, ons bedrijf te laten groeien en onze producten/diensten te ontwikkelen) en voor uw legitieme belangen (bijvoorbeeld om de informatie te ontvangen waar u om heeft gevraagd)
 • Uw toestemming voor het aan ons verstrekken van deze informatie
 • Technische gegevens
 • Gebruiksgegevens
Voor het gebruik van gegevensanalyses ter verbetering van ons platform, marketing, onze producten/diensten en gebruikersrelaties en -ervaringen
 • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om ons platform relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Transactiegegevens
 • Gebruiksgegevens
Om bewijs te hebben voor onze claims of vorderingen waar die in twijfel worden gesteld
 • Uitvoering van een contract met u
 • Noodzakelijk voor onze (en uw) legitieme belangen (bijvoorbeeld om geschillen zo snel mogelijk te beslechten)

6.4 Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waar wij die voor hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs vinden dat we ze ook om een andere reden moeten gebruiken en die reden in overeenstemming is met de oorspronkelijk doeleinden.

6.5 Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw kennis en toestemming, in overeenstemming met de hierboven genoemde regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

7 MARKETING

7.1 Het kan zijn dat wij u marketingcommunicatie sturen per e-mail, sms, telefoon of een andere manier via het platform. Wij streven ernaar om u keuzes te bieden m.b.t. bepaalde kwesties over persoonsgegevens, voornamelijk omtrent marketing en reclame.

7.2 We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te verschaffen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat interessant voor u kan zijn. Op deze manier beslissen wij welke van onze bedrijfsaanbiedingen relevant zou kunnen zijn voor u.

7.3 Wij vragen uw expliciete toestemming voordat wij persoonsgegevens met derden delen voor marketingdoeleinden.

7.4 Afmelden voor marketing:

(a) U kunt ons of externe partijen te allen tijde verzoeken om te stoppen met u marketingberichten sturen.

(b) Als u zich afmeldt voor deze marketingberichten, is dat niet geldig voor persoonsgegevens die wij hebben ontvangen als gevolg van een product-/serviceaankoop, een product-/service-ervaring of andere transacties.

(c) Als u ervoor kiest bezwaar te maken tegen de communicatie, u afmeldt of uw toestemming intrekt, zal onze verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw toestemming introk niet onrechtmatig worden.

8 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Geautomatiseerde besluitvorming komt tot stand via technische middelen, voornamelijk gebaseerd op algoritmen die onderhevig zijn aan vooraf bepaalde criteria. Dergelijke geautomatiseerde besluitvorming, uitsluitend uitgevoerd met technische middelen zonder menselijke tussenkomst, kan juridische gevolgen of vergelijkbaar belangrijke gevolgen voor u hebben. Wij gebruiken een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming niet.

9 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN

9.1 Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met bepaalde partijen, zoals hieronder vermeld:

(a) Externe partijen zoals:

(i) Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, controleurs en verzekeraars.

(ii) De belastingdienst en overige beheerders en autoriteiten, in Groot-Brittannië, de EU, de VS, Australië of andere rechtsgebieden.

(iii) Dienstverleners waar wij mee werken in verband met het runnen van ons bedrijf en het aanbieden van het platform en producten of diensten.

(iv) Als u een commercieel krediet aanvraagt via ons kredietaanvraagformulier, delen we uw informatie met onze kredietverzekeringsdienstverlener NCI en/of Atradius, zoals van toepassing. NCI en/of Atradius treedt op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. Bezoek de websites van NCI en Atradius voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van respectievelijk NCI en Atradius met betrekking tot kredietcontroles en kredietverzekering - NCI: https://www.nci.com.au/ en Atradius https://atradius.com.au/.

(b) Externe partijen waar wij delen van ons bedrijf of onze activa aan besluiten te verkopen, over te dragen of te fuseren. Als alternatief kan het zijn dat wij andere bedrijven aankopen of ermee fuseren. Als er iets verandert aan ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid.

9.2 Wij eisen van alle externe partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan het onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan het hun alleen toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor de gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

9.3 International overdrachten. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen buiten Groot-Brittannië en/of de EER, garanderen wij altijd een vergelijkbaar niveau aan bescherming voor deze gegevens door ten minste één van de volgende beschermingen te implementeren:

(a) Wij dragen uw persoonsgegevens alleen over aan landen waarvan wij weten dat zij voldoende bescherming van uw persoonsgegevens bieden.

(b) Als wij uw persoonsgegevens aan landen overdragen die niet onderhevig zijn aan adequate besluitvorming van Groot-Brittannië of de Europese Commissie (zoals van toepassing) m.b.t. voldoende bescherming van persoonsgegevens, zullen wij zeker stellen dat er een wettelijk basis is en, indien noodzakelijk, een relevante beschermingsmethode voor een dergelijke gegevensoverdracht, zodat uw persoonsgegevens worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetten en regels betreffende gegevensbescherming in Groot-Brittannië of de EER (zoals van toepassing) en deze respecteert.

(c) Als wij bepaalde dienstverleners buiten Groot-Brittannië en/of de EER (zoals van toepassing) gebruiken, kan het zijn dat we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in Groot-Brittannië en/of de EER (zoals van toepassing), die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Groot-Brittannië en/of de EER (zoals van toepassing).

10 GEGEVENSBESCHERMING

10.1 We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoekraken, op onbevoegde wijze worden gebruikt, of worden gewijzigd of openbaar gemaakt.

10.2 Verder beperken wij toegang tot uw persoonsgegevens tot de medewerkers, agenten, aannemers en andere externe partijen die hiervan op de hoogte moeten zijn voor hun werk. Zij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken volgens onze instructies, en zij zijn verplicht tot vertrouwelijkheid.

10.3 We hebben procedures ingesteld voor omgang met eventuele vermoedelijke schending van persoonsgegevensbescherming en zullen u en eventuele van toepassing zijnde toezichthouders op de hoogte stellen van een schending indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

11 HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

11.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van de doelen waarvoor wij deze hebben verzameld, waaronder voor het aanbieden van onze producten/diensten aan u en het voldoen aan alle wettelijke, regelgevende, belastings-, boekhoudings- of rapporteringsvereisten.

11.2 Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een langere periode in geval van een klacht, of als we reden hebben aan te nemen dat er een kans bestaat op een juridische procedure m.b.t. onze relatie met u.

11.3 Om de juiste bewaarperiode van persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade uit onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of we deze doeleinden kunnen bereiken op een andere manier, en de van toepassing zijnde wettelijke, regelgevende, belastings-, boekhoudings- of andere vereisten.

11.4 In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wissen (zie uw wettelijke rechten hieronder).

11.5 In sommige gevallen kan het zijn dat we uw persoonsgegevens anonimiseren, (zodat deze niet langer met u in verbinding kunnen worden gebracht) voor statistische en onderzoeksdoeleinden. In dat geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u ervan op de hoogte te stellen.

11.6 Anders wissen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens op een veilige manier als wij uw gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waar ze voor zijn verzameld.

12 UW WETTELIJKE RECHTEN

12.1 Onder de gegevensbeschermingswetten van Groot-Brittannië/EY (zoals van toepassing) heeft u een aantal rechten (onderhevig aan bepaalde voorwaarden) als het gaat om uw persoonsgegevens. Tot uw wettelijke rechten behoren:

(a) Toegang aanvragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek van de betrokkene"). Hierdoor krijgt u een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben en kunt u controleren of wij deze op legitieme wijze verwerken.

(b) Correctie aanvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Hierdoor kunt u alle niet complete of onjuiste informatie die wij van u hebben laten corrigeren, hoewel het kan zijn dat wij de nieuwe gegevens die u ons verstrekt op accuraatheid moeten controleren.

(c) Wissing aanvragen van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist of verwijderd waar er voor ons geen goede reden bestaat om ze verder te verwerken. U heeft ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen als u uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking heeft uitgeoefend (zie hieronder), indien wij uw gegevens onwettelijk hebben verwerkt of als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om aan de plaatselijke wet te voldoen. Houd er echter rekening mee dat we misschien niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om wissing, dit om specifieke wettelijke redenen waarvan u, indien van toepassing, op de hoogte zult worden gesteld ten tijde van uw verzoek.

(d) Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een externe partij) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking om deze reden. U heeft ook het recht om bezwaar als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor rechtstreekse marketingdoelen. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

(e) Beperking aanvragen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens op de schorten in de volgende gevallen:

(i) als u wilt dat wij de accuraatheid van de gegevens bevestigen;

(ii) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen;

(iii) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook als wij die niet langer nodig hebben en u ze nodig heeft om wettelijke aanspraken te maken, uit te oefenen of verdedigen; of

(iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden hebben om deze te gebruiken.

(f) Overdracht aanvragen van uw persoonsgegevens aan u of een externe partij. Wij leveren uw persoonsgegevens aan u of aan een externe partij in een gestructureerd, gangbaar, machine-leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit enkel geldt voor geautomatiseerde informatie waarvoor u ons oorspronkelijk toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken, of voor informatie die wij hebben gebruikt om een contract met u uit te kunnen voeren.

(g) Uw toestemming intrekken wanneer u wilt wanneer wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de wettelijkheid van eventuele verwerking voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat wij bepaalde diensten niet meer aan u kunnen leveren. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen als dat het geval is als u uw toestemming intrekt.

12.2 Als u een of meerdere van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen of er vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen. Het behandelen van verzoeken en het leveren van informatie doen wij normaal gesproken gratis, maar we kunnen een redelijk te noemen bedrag in rekening brengen voor het dekken van onze administratieve kosten voor het leveren van informatie voor ongegronde of buitensporige/herhaaldelijke verzoeken om meer kopieën van dezelfde informatie.

12.3 Het kan zijn dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of het uitoefenen van uw andere rechten) zeker te stellen. Dit is een veiligheidsmaatregel om zeker te stellen dat persoonsgegevens niet aan iemand worden geopenbaard die geen recht erop heeft. Het kan ook zijn dat wij contact met u opnemen voor nadere informatie met betrekking tot uw verzoek, dit om het proces te versnellen.

12.4 In sommige gevallen kan het ook zijn dat wij het recht hebben te weigeren om een verzoek in behandeling te nemen en wij zullen u op de hoogte stellen als dit het geval is.

12.5 Wij proberen altijd zo snel mogelijk te reageren op alle legitieme verzoeken. Over het algemeen is dat binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, maar, mocht het verzoek meer tijd in beslag nemen om te behandelen, nemen wij contact met u op en stellen u hiervan op de hoogte.

12.6 U heeft ook het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, bij de ICO, de toezichthoudende autoriteit voor kwesties aangaande gegevensbescherming van Groot-Brittannië (www.ico.org.uk). Wij zouden het echter op prijs stellen als u ons de kans geeft deze kwesties aan te kaarten voordat u de ICO benadert, dus verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen.

12.7 Als u een betrokkene bent in de EU/EER, dient u contact op te nemen met de relevante toezichthoudende autoriteit in uw regio. U vindt een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EER op https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

13 LINKS EXTERNE PARTIJEN

Ons platform kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van externe partijen. Als u op links van externe partijen klikt of verbinding met externe partijen mogelijk maakt, kan het zijn dat u op deze manier de externe partijen in staat stelt om gegevens over u te verzamelen en delen. Wij hebben geen controle over websites van externe partijen en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Als u ons platform verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

14 WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

14.1 Wij herzien dit privacybeleid regelmatig en kunnen het van tijd tot tijd bijwerken. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan ons privacybeleid aan te brengen. Neem contact met ons op als u eerdere versies wilt ontvangen.

14.2 Alle wijzigingen die in dit privacybeleid worden aangebracht zullen worden gepubliceerd op ons platform en u zult, indien van toepassing, hiervan op de hoogte worden gesteld.

14.3 Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid is het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben accuraat en actueel zijn. Houd ons a.u.b. op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Dit beleid is als laatste bijgewerkt op 28 november 2023.

Cookie

We willen u graag meer informatie geven over de cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken.

Naast cookies en vergelijkbare technologieën die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website en het leveren van producten/diensten aan u, maken wij ook gebruik van niet-essentiële cookies (zoals analytische en tracking-cookies) voor het verzamelen van informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken.

Meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in ons cookiebeleid.

Zie voor meer informatie ons privacybeleid en cookiebeleid.

ALLE ACCEPTEREN ALLE WEIGEREN

Iconclose